neonguyen_web.jpg
Neo Nguyen
Mr. Trực

Founder & Creative Director của NEO Studio

Industrial Designer

NeoNguyen.com

cloverpham_web.jpg
Clover Pham
Ms. Hòa

Co-owner & Giảng viên của NEO Studio

Industrial Designer

ABOUT US

THÔNG TIN VỀ NEO STUDIO

Our mission is building the combination of Minimal and Vietnamese's soul.

Được thành lập vào tháng 9 năm 2015, từ 2015 đến hết năm 2018 sử dụng tên team design là Wadiary. Kể từ đầu 2019, team chính thức sử dụng tên công ty : The Neo Co., Ltd.

Chúng tôi là team đồng thời là Công ty chuyên mảng Thiết Kế Công Nghiệp (Thiết Kế Tạo Dáng Sản Phẩm) tại Việt Nam, tuy chỉ là một studio nhỏ tại Tp. Hồ Chí Minh nhưng khách hàng thường xuyên của chúng tôi là các công ty bên ngoài lãnh thổ - trong đó có các nước Anh, Mỹ, Nhật... và thường xuyên nhận được những phản hồi tích cực từ các khách hàng trong quá trình xây dựng và phát triển kiểu dáng - thẩm mỹ cho sản phẩm.

Từ những kinh nghiệm đó, chúng tôi duy trì một Trung tâm online đào tạo kỹ năng thiết kế là NEO Studio, hiện hướng phát triển chủ đạo của NEO Studio là các khóa học online và sách chuyên ngành.