Hardware Tools

PROTOTYPING
Dịch vụ Làm mẫu, Gia công

HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP TIẾP NHẬN VÀ TIẾN HÀNH

Thời gian thực hiện làm mẫu phụ thuộc nhiều vào mức độ phức tạp và yêu cầu của đơn hàng, do đó anh/chị hãy ghi chú một vài thông tin quan trọng (kích thước, tỷ lệ, yêu cầu đặc biệt) để quá trình báo giá và thời gian được chính xác hơn.

 

TÙY CHỌN

CHỌN PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG, LÀM MẪU

 

TẠO ĐƠN

THÔNG TIN ĐẶT MẪU
 

CẬP NHẬT

CÁC SẢN PHẨM ĐÃ THỰC HIỆN (FACEBOOK PAGE)