top of page

Kích thước vùng vẽ có ý nghĩa gì?


neo studio image

Lấy ví dụ dòng XP-Pen Deco 01 có kích thước vùng vẽ là 10x6 inch và màn hình bạn đang sử dụng có kích thước là 15x9 inch (màn hình 17 inch), tức màn hình bạn lớn gấp 1.5 lần vùng vẽ, có nghĩa là nếu bạn gạch một đường 10mm trên bảng vẽ, thì trên màn hình sẽ đi một đoạn là 15mm. Như vậy bạn có thể thấy: nếu độ chênh lệch giữa vùng vẽ và màn hình càng thấp thì khi vẽ gián tiếp (mắt nhìn màn hình, tay trên bảng vẽ) sẽ có độ chính xác càng cao.


Hãy lưu ý tỉ lệ này khi bạn phân vân về kích thước bảng vẽ nhé!

コメント


bottom of page